Regelgeving

Parkeerverbod

Om een goede bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen geldt op het bedrijvenpark een algehele zone parkeerverbod. Dit heeft tot gevolg dat de bedrijven goed bereikbaar zijn. 

Daarnaast is het bestuur druk doende in samenspraak met de gemeente, voor individuele parkeerproblemen en voor een snelle doorstroming van de aan- en afvoerroutes een oplossing te zoeken.

Groenonderhoud

Om de mooie uitstraling van het bedrijvenpark te waarborgen wordt het groenonderhoud van het bedrijvenpark door het OBAN bestuur beheerd in goede samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Voor ideeen of opmerkingen kunt u contact opnemen met bestuurslid Jos Linthorst.

Handhaving

Voor een goede doorstroom op ons bedrijvenpark is een handhaving van het algehele parkeerverbod van groot belang. Ook het behoud van de groenstroken zijn van groot belang voor de uitstraling van het bedrijvenpark.